Všeobecné obchodní podmínky

eshopu, který provozuje společnost Záchranná služba MDT, z. s., IČ: 14131897, zápis dne 2.2.2022 do spolkového rejstříku Městský soud v Praze, oddíl L, číslo spisu 75596, se sídlem Malé sídliště 1065/23, 266 01, zastoupený paní Bc. Lucie Pýchová, DiS., a panem Jakub Slabý, BBA. Ostatní kontaktní údaje, včetně výpisů z nejrůznějších rejstříků, jsou k nalezení na ofociální webu spolku.

Eshop se provozuje za účelem vedlejší hospodářské činnosti neziskové organizace (spolku), zejména pro podpoření financování provozu a neziskového projektu.

Aktuální a platné VOP najdete pod tímto odkazem.